31ви Март: Пасха

Божията защита на Израел

Изход 8: 20-24

20 После Господ рече на Моисея: Стани утре рано та застани пред Фараона (ето, той излиза <да отиде> при водата), и кажи му: Така казва Господ: Пусни людете Ми, за да Ми послужат.

21 Защото, ако не пуснеш людете Ми, ето, ще изпратя рояци мухи върху тебе, върху слугите ти, върху людете ти и в къщите ти; тъй щото къщите на египтяните и земята, на която живеят, ще се пълнят с рояци мухи.

22 Но в оня ден Аз ще отделя Гесенската земя, в която живеят людете Ми, щото да няма там рояци мухи, за да познаеш, че Аз съм Господ всред земята.

23 Аз ще поставя преграда между Своите люде и твоите люде; утре ще стане това знамение.

24 И Господ стори така; навлязоха мъчителни рояци мухи във Фараоновата къща и в къщите на слугите му и в цялата Египетска земя; земята се развали от рояците мухи.

 

Когато семейството на Яков дойде за първи път в Египет, фараонът ги изпрати да живеят в района на Гошен, плодородна област в северната част на Египет. Това разграничение на евреите е от решаващо значение, при четвъртото бедствие, когато Бог прави разделение между хората. Докато останалата част на Египет страда от рояците мухи, еврейския народ в Гошен остава недокоснат.

Това е свидетелво за египтяните.

  • Божиите специални отношения с Израел
  • Божията закрила на Израел
  • Божия суверенитет над Неговото творение.

МОЛЕТЕ СЕ ВСИЧКИ ХОДА ДА РАЗПОЗНАЯТ ИЗРАЕЛ КАТО БОЖИИ СВИДЕТЕЛ.

The first 9 plagues came in triplets, each one designed to confront one of the false „gods“ of Egypt.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *