שיקום ארץ ישראל

ספטמבר 24: שיקום ארץ ישראל

המילה רחמים בפסוק הבא באה מהשורש רָחַם שניתן לתארו כאהבתה העמוקה של אם שהולידה את ילדה מעמקי רחמה. במילים אחרות, אלוהים אוהב את ירושלים אהבה עמוקה שלא ניתן לתארה. כהוכחה לאהבה זו, אלוהים מבטיח שפעם נוספת ביתו הארצי, בית המקדש, יבנה בה.

Read More
שיקום ארץ ישראל

נובמבר 30: שיקום ארץ ישראל

הצו לשוב ולבנות את ירושלים ניתן לנחמיה על ידי המלך אַרְתַּחְשַׁסְתְּא בשנת 445 לפני הספירה. אין זה צרוף מקרים שהצו לשוב ולבנות את ירושלים ניתן בחודש ניסן, החודש בו יצאו היהודים מעבדות במצרים לחירות – החודש של פסח

Read More
ללא קטגוריה, שיקום ארץ ישראל

נובמבר 12: שיקום ארץ ישראל

לאור הפסוקים של אתמול, אנו לא מופתעים ש”ביום ההוא” נראה את שיקום ארץ ישראל, קיבוץ העם היהודי ושיבתו לארץ, וכול אומות העולם עולים לירושלים להשתחוות למלך המלכים. רואים את כול זאת בנבואה הבאה של ישעיהו

Read More