Category Archives: שבועות

יוני 9: שבועות

כיום העם היהודי חזר לארצו, ושוב עומד בפני האתגרים לנחול אותה ולשמור שתישאר בידיו. חג השבועות הוא תזכורת שאלוהים נאמן, והבטחותיו לעם ישראל בנוגע לארץ לעולם לא יופרו

יוני 3: שבועות

רבים כיום שכחו את ההקשר המקורי של חג השבועות. חג השבועות בתנך מופיע כחג ביכורי קציר חיטה. בתנך וכתבי הברית החדשה משתמשים בחיטה בעיקר כסמל של בישור. השליח שאול מצטט את הנבואה מיואל ומקשר בין רוח הקודש וישועת עם ישראל

יוני 1: שבועות

על פי המסורת היהודית, אלוהים נתן את התורה לעם ישראל בחג השבועות, אך אין לכך כל הוכחה תנכית, במיוחד כי מתן תורה היה אירוע מאוד חשוב בהיסטוריה של עם ישראל. יהודים דתיים נשארים ערים כל הלילה בליל החג וקוראים בתורה כדי שיהיו מוכנים לקבל את פני חג מתן התורה מיד עם צאת קרני השמש הראשונות

מאי 31: שבועות

הברית החדשה נחתמה עם מותו, קבורתו, ותקומתו מן המתים של ישוע המשיח , אך נכנסה לתוקף מלא עם התמלאות רוח הקודש. אלוהים מדבר על הברית החדשה מפי כמה מנביאי התנך