Category Archives: קיבוץ עם ישראל ושיבתו לארץ

אוגוסט 30: קיבוץ עם ישראל ושיבתו לארץ

רק אוייבי אלוהי ישראל ואלה הנחושים לסלף את הכתובים, יכולים לתת פירוש שגוי להבטחות של אלוהים בפסוקים הבאים

פברואר 2: קיבוץ עם ישראל ושיבתו לארץ

אחרי מלחמת העולם השנייה אנו רואים את התמלאות ההבטחות הללו רק בחלקן, כאשר ניצולי השואה עלו לארץ ישראל שבה הם חיים ובכך נוחלים את הירושה

נובמבר 7: קיבוץ עם ישראל ושיבתו לארץ

ראשית אנו רואים שאלוהים מקבץ את העם היהודי (ישראל) ומשיב אותו לארץ ישראל. באווירה הרוחנית האנטי-ישראלית של היום ברחבי העולם, חשוב לזכור שהבטחותיו של אלוהים לעם ישראל המבוססים על בריתו עם אברהם, יצחק ויעקב (בראשית י”ז ז-ח) הן הבטחות נצחיות כפי שהברית היא ברית עולם

יוני 27: קיבוץ עם ישראל ושיבתו לארץ

כאשר עם ישראל מורד באלוהים ולא מציית לדברו, אלוהים מעניש את עמו על ידי גלות מהארץ. עם זאת הוא תמיד מבטיח שיאהב את ישראל לעולם ושיום יבוא וישיבו אל הארץ. זו הוכחה שבתוכניתו של אלוהים, עם ישראל וארץ ישראל שייכים אחד לשני

מאי 13: חיים ממות

למרבה הצער, בעוד היהודים חוגגים את הקמת מדינת ישראל, לשכנותיה הערבים ותושבי הארץ הערבים יום זה הוא יום “הנכבה” האסון. אך לידתה של מדינת ישראל מחדש אחרי אלפים שנות גלות היא הוכחה שדבר אלוהים בתנ”ך הוא אמת והבטחותיו של אלוהים נצחיות,