קיבוץ עם ישראל ושיבתו לארץ

נובמבר 7: קיבוץ עם ישראל ושיבתו לארץ

ראשית אנו רואים שאלוהים מקבץ את העם היהודי (ישראל) ומשיב אותו לארץ ישראל. באווירה הרוחנית האנטי-ישראלית של היום ברחבי העולם, חשוב לזכור שהבטחותיו של אלוהים לעם ישראל המבוססים על בריתו עם אברהם, יצחק ויעקב (בראשית י”ז ז-ח) הן הבטחות נצחיות כפי שהברית היא ברית עולם

Read More
קיבוץ עם ישראל ושיבתו לארץ

יוני 27: קיבוץ עם ישראל ושיבתו לארץ

כאשר עם ישראל מורד באלוהים ולא מציית לדברו, אלוהים מעניש את עמו על ידי גלות מהארץ. עם זאת הוא תמיד מבטיח שיאהב את ישראל לעולם ושיום יבוא וישיבו אל הארץ. זו הוכחה שבתוכניתו של אלוהים, עם ישראל וארץ ישראל שייכים אחד לשני

Read More
חייםמהמוות, קיבוץ עם ישראל ושיבתו לארץ

מאי 13: חיים ממות

למרבה הצער, בעוד היהודים חוגגים את הקמת מדינת ישראל, לשכנותיה הערבים ותושבי הארץ הערבים יום זה הוא יום “הנכבה” האסון. אך לידתה של מדינת ישראל מחדש אחרי אלפים שנות גלות היא הוכחה שדבר אלוהים בתנ”ך הוא אמת והבטחותיו של אלוהים נצחיות,

Read More