גאולת וישועת ישראל, צרת יעקב

יוני 27: צרת יעקב – גאולת וישועת ישראל

דניאל קיבל התגלות מאלוהים על תכניתו לגאולת עם ישראל על ידי ישוע המשיח. אף כי אין אנו יודעים בדיוק את התזמון של שבעים שבועי השנים, אנו כן יודעים שמטרת אלוהים היא לסיים את העוון ולהביא קץ לחטאי העם היהודי ושל ארץ ישראל

Read More
היחס הייחודי של אלוהים עם ישראל, צרת יעקב

יוני 26: צרת יעקב- היחס הייחודי של אלוהים עם ישראל

לא הייתה בכל ההיסטוריה תקופה שעם ישראל לא סבל. למרבה הצער, תקופות אלה כללו סבל שנגרם לעם היהודי על ידי מאמינים בישוע, בכתבי הקודש ובאלוהי ישראל. מאמינים אלה סלפו את דבר ה’ והאמינו בשקרים שנאמרו להם ממנהיגי הדת.

Read More
גאולת וישועת ישראל, צרת יעקב

יוני 24 צרת יעקב – גאולת וישועת ישראל

תפילותנו במשך השבוע של נושא צרת יעקב יכולה להביא לידי עצב ואזרת יד. אך להודות לאלוהים, כפי שראינו אתמול, זו הדרך להסב את תשומת לבנו טובו וריבונותו. בישוע שד תקוה של החזרה בתשובה ושיקום

Read More
העמים, צרת יעקב

יוני 23: צרת יעקב – העמים

העולם בתקופת נביאי התנך היה מוגבל לעמים ובני העמים הסובבים על ישראל ומשפיעים עליה. כמובן שאותם העמים העתיקים מעורבבים כיום אבל ההזהרות של אלוהים מתייחסות גם לעמים שיצאו מהם וכמה מהם שקיימים כיום בשם אחר

Read More
העמים, צרת יעקב

יוני 20: צרת יעקב – העמים

בבראשית יב 3 אלוהים אומר בדברו שיקלל את אלה שמקללים את ישראל. אבל משתמש במילה נרדפת לקללה, ומקללך אאור. אלוהים העניש את בני עמון רק בגלל שהם הרימו את קולם נגד עם ישראל ולעגו לו. בעיני אלוהים מילים רעות נגד עם ישראל הן מעשה רע בדיוק כמו מעשים

Read More
העמים, צרת יעקב

יוני 19: צרת יעקב – העמים

המשפט והעונש של אלוהים על אדום משקף את המשפט והעונש שאלוהים עושה לכל אדם או עם שמרע לעם ישראל

מאז שהיו עוברים ברחמה של רבקה, אשתו של יצחק נאבקו ביניהם התאומים בבטנה והמשיך גם כשגדלו. הקונפליקט התפרץ כאשר עשיו ויתר על הבכורה בעבור נזיד עדשים. אבל במקום לקבל על כך אחריות על כך הוא האשים את אחיו יעקב

Read More