צדקה, צרת יעקב

מרץ 4: צדקה

יהודים רבים מאשימים את אלוהים על השואה. גם אלה שאוהבים ובוטחים באלוהים לא יכולים להבין למה אלוהים הרשה לרשע כזה לקרות ולהמשיך זמן כה רב. אבל אלוהים אינו זה שגורם לרשע, אך גם אינו מונע מבני אדם את הבחירה לעשות דברים רעים ונוראים. מה שאלוהים כן מבטיח הוא להיות עם ילדיו כשהם עוברים סבל ויסורים.

Read More
צדקה, צרת יעקב

מרץ 3: דצקה

יהודים רבים (וגם לא יהודים) דוחים את אלוהים בגלל שהם חושבים שאינו הוגן כלפי כולם. אך הם שופטים אותו על ידי התקנים האישיים שלהם. חסדו של אלוהים הסולח אינו מבוסס על “הלב הטוב” של האדם, או מאמציו לעשות “מעשים טובים.” הסטנדרטים של אלוהים מבוססים על הקדושה שלו והצדק שלו שדורש כפרה על חטאים. לכן, מתחילת ההיסטוריה הכתובה בתנך, הוא נתן את הסטנדרטים שלו לאדם וחוה, החוק שלו והתוצאות של הפרת החוק ואי ציות לדברו. אך בנוסף לאזהרותיו, הוא גם סיפק דרך לסליחת חטאים, על ידי חסדו דרך דם הכפרה של קורבן תמים

Read More
צדקה, צרת יעקב

מרץ 1: צדקה

המסר של השומר על החומה אלוהים נתן לשומר על החומה מסר פשוט וברור להביא לעם ישראל. החלק הקשה אינו רק המסר אלא ההכרזה. להתעמת עם עם ישראל על חטאיו אינו דבר פשוט וקל, לא עבור המדבר ולא עבור השומע עם ישראל אינו רוצה לשמוע על חטאיו ועל משפט אלוהים ועונשו.  גם כיום בישראל, רבים אינם […]

Read More