פןרים

מרץ 13: פורים

למרבה הצער, רבים חושבים שאלוהי התנך הוא שונה מאלוהים המתגלה בברית החדשה. אך אנו רואים במגילת אסתר שאלוהים היה ועודנו אלוהים של חסד. הפניה הדרמתית בעלילה בסיפור שלנו מתבססת על חן וחסד

Read More
פןרים

מרץ 12: פורים

בסוף הסיפור, הרשע, המן נתלה על העץ שהכין כדי לתלות את גיבור הסיפור, מרדכי היהודי. המלך מעלה את מרדכי לאותה דרגה רמה שהייתה להמן, משנה למלך. גיבורת הסיפור שלנו, אסתר שבהתחלת חייה הייתה יתומה היא כעת מוכתרת מלכת פרס

Read More
פןרים

מרץ 11: פורים

רק המלך יכול היה להציל את העם היהודי, ורק על ידי הוצאת צו חדש. אסתר הייתה חייבת לבוא בפני המלך ולהתחנן בפניו עבור עמה. כדי להתכונן לפגישה הבלתי קרויה הזאת, ביקשה אסתר שהעם יתפלל עבורה, אסתר ד’ 15 ו16

Read More
פןרים

מרץ 10: פורים

המן הרשע תיכמן את דרכו למעמד של משנה למלך אחשוורוש. אך במקום להינות ממעמדו הרם, שנאתו השטנית למורדכי היהודי הניעה אותו להשתמש במעמדו כדי לנסות להשמיד את כול העם היהודי

Read More