Category Archives: חגי תשרי

אוקטובר 28: חגי תשרי

עם סיום הסבב של חגי תשרי אנו מפנים את תשומת לבנו לסיום העיגן הקיים של ההיסטוריה ולתחילת מלכותו הנצחית של אלוהים. אך עד אז חגיגת המועדים והחגים מזכירים לנו את טובו ונאמנותו של אלוהים

אוקטובר 24: חגי תשרי

היום השמיני של החג גם הוא היה שבתון עצרת קודש וכמובן הקרבת קורבנות. כיום ביהדות הוסיפו עוד מרכיב לשמיני עצרת, שמחת תורה כדי לחגוג את סיום סבב קריאת פרשת השבוע של חמשת חומשי התורה בשבתות בבתי הכנסת במשך השנה

אוקטובר 22: חגי תשרי

חג סוכות הוא חג הרגלים האחרון של השנה בו חוגגים את האסיף האחרון. לכן אנו רואים בו התמלאות משמעותית של הנבואה שהעמים נאספים לעלות לירושלים להלל את האדון וללמוד מדברו. הנביא יחזקאל מסכם בתיאור שמחת חג הסוכות כשכול העמים יתאספו לעלות לירושלים להשתחוות לאדוני ולחגוג ביחד.. אלוהים עם זאת אלוהים מזהיר את מזהיר את העמים שיסר מהתוצאות במידה ויסרבו לעלות לירושלים ולאדון