Category Archives: העמים

ספטמבר 15: היחס הייחודי של אלוהים עם ישראל

המזמור הבא כנראה נכתב על ידי דוד המלך כאשר ברח מעירו האהובה ונס מפני בנו אבשלום. אך גם אם מישהו אחר כתב אותו, מחבר המזמור שאב אומץ מהידע שאלוהים לעולם לא יזנח את ציון. בחירתו של אלוהים בציון ובעם היהודי למען הגויים שגם הם ידעו אותו, יבטחו בו, ושתהיה להם יראת אדוני

אוגוסט 21: העמים

אלוהים בחר בעם ישראל להיות עדו כדי שהעמים ידעו, יאהבו ויבטחו בו. על מנת שעם ישראל יהיה עד של אלוהים, היה עליו לא רק להביא לעמים את דברו ומשיחו, אלא גם להיות מופת שישקף את קווי אופיו של אלוהים

אוגוסט 17: שיקום ארץ ישראל

רבים מאמינים שבפסוק 1 בירמיהו נ שאלוהים מגיש לעם ישראל מסמכי גט, הוא מתגרש ממנו לעד, אך אלוהים לעולם אינו מפר את בריתו ויחסו הייחודי עם ישראל. הבטחתו דרך הנביא ירמיהו מאששת את אהבתו הנצחית לעם ישראל ולנאמתו לתכניתו לעתיד העם, שהיא שיקום ארץ ישראל ועם ישראל

אוגוסט 12: העמים

אלוהים לא רק הבטיח הבטחות לעם ישראל ומקיים אותן, הוא גם הבטיח הבטחות לעמים ומקיים אותן. ההבטחה בפסוקים הבאים שאלוהים נתן דרך צפניה הוא מזהיר אותם על המשפט שיבוא, אך בסוף יש גם בשורות טובות כי כתוצאה מהמשפט והעונש לב האנשים יטוהר ויתנקה  8-11 צפניה ג לָכֵן חַכּוּ־לִי נְאֻם־יְהוָה, לְיוֹם קוּמִי לְעַד; כִּי מִשְׁפָּטִי לֶאֱסֹף […]