העמים, צרת יעקב

יוני 23: צרת יעקב – העמים

העולם בתקופת נביאי התנך היה מוגבל לעמים ובני העמים הסובבים על ישראל ומשפיעים עליה. כמובן שאותם העמים העתיקים מעורבבים כיום אבל ההזהרות של אלוהים מתייחסות גם לעמים שיצאו מהם וכמה מהם שקיימים כיום בשם אחר

Read More
העמים, צרת יעקב

יוני 20: צרת יעקב – העמים

בבראשית יב 3 אלוהים אומר בדברו שיקלל את אלה שמקללים את ישראל. אבל משתמש במילה נרדפת לקללה, ומקללך אאור. אלוהים העניש את בני עמון רק בגלל שהם הרימו את קולם נגד עם ישראל ולעגו לו. בעיני אלוהים מילים רעות נגד עם ישראל הן מעשה רע בדיוק כמו מעשים

Read More
העמים, צרת יעקב

יוני 19: צרת יעקב – העמים

המשפט והעונש של אלוהים על אדום משקף את המשפט והעונש שאלוהים עושה לכל אדם או עם שמרע לעם ישראל

מאז שהיו עוברים ברחמה של רבקה, אשתו של יצחק נאבקו ביניהם התאומים בבטנה והמשיך גם כשגדלו. הקונפליקט התפרץ כאשר עשיו ויתר על הבכורה בעבור נזיד עדשים. אבל במקום לקבל על כך אחריות על כך הוא האשים את אחיו יעקב

Read More
העמים, צרת יעקב

יוני 18: צרת יעקב – העמים

אלוהים רחום וחנון וארך אפיים, סבלנותו רבה כלפי המורדים בו, גם עם ישראל וגם העמים. אך יגיע הזמן שאלוהים לא יאבק יותר עם בני אדם. יגיע קץ לסבלנותו, כי עליו יהיה לפעול בגלל שהוא אל קדוש ודיין צדק. אל לנו ללכת שולל או להיות אדישים אלא להיות ערים לכך שהמשפט והעונש שלו מגיעים

Read More
העמים, צרת יעקב

יוני 15: צרת יעקב – העמים

אנו לא יכולים לעצור את האסון שעומד לקרות לעמים, אך אנו יכולים וחייבים להתפלל עבור גוף המאמינים המשיחיים בעולם שיהיה נאמן להכריז את הבשורה כדי שיותר ויותר אנשים יבואו לישועה אפילו בזמן שאלוהים שופט את העולם

Read More
העמים, צרת יעקב

יוני 14: צרת יעקב – העמים

אנו לא יכולים לשנות את תוכנית הגאולה האולטימטיבית של אלוהים הכוללת את המשפט והעונש שלו לגויים, והחינוך שלו לעם ישראל. אך אנו יכולים לעמוד בפרץ עבור הישועה של מנהיגי העם שלנו, כדי שיותר יוושעו גם כאשר אלוהים משתמש בהם כדי להוציא לפועל את רצונו של אלוהים על פי דברו

Read More