Category Archives: העמים

אוגוסט 21: העמים

אלוהים בחר בעם ישראל להיות עדו כדי שהעמים ידעו, יאהבו ויבטחו בו. על מנת שעם ישראל יהיה עד של אלוהים, היה עליו לא רק להביא לעמים את דברו ומשיחו, אלא גם להיות מופת שישקף את קווי אופיו של אלוהים

אוגוסט 17: שיקום ארץ ישראל

רבים מאמינים שבפסוק 1 בירמיהו נ שאלוהים מגיש לעם ישראל מסמכי גט, הוא מתגרש ממנו לעד, אך אלוהים לעולם אינו מפר את בריתו ויחסו הייחודי עם ישראל. הבטחתו דרך הנביא ירמיהו מאששת את אהבתו הנצחית לעם ישראל ולנאמתו לתכניתו לעתיד העם, שהיא שיקום ארץ ישראל ועם ישראל

אוגוסט 12: העמים

אלוהים לא רק הבטיח הבטחות לעם ישראל ומקיים אותן, הוא גם הבטיח הבטחות לעמים ומקיים אותן. ההבטחה בפסוקים הבאים שאלוהים נתן דרך צפניה הוא מזהיר אותם על המשפט שיבוא, אך בסוף יש גם בשורות טובות כי כתוצאה מהמשפט והעונש לב האנשים יטוהר ויתנקה  8-11 צפניה ג לָכֵן חַכּוּ־לִי נְאֻם־יְהוָה, לְיוֹם קוּמִי לְעַד; כִּי מִשְׁפָּטִי לֶאֱסֹף […]

יוני 23: צרת יעקב – העמים

העולם בתקופת נביאי התנך היה מוגבל לעמים ובני העמים הסובבים על ישראל ומשפיעים עליה. כמובן שאותם העמים העתיקים מעורבבים כיום אבל ההזהרות של אלוהים מתייחסות גם לעמים שיצאו מהם וכמה מהם שקיימים כיום בשם אחר

יוני 20: צרת יעקב – העמים

בבראשית יב 3 אלוהים אומר בדברו שיקלל את אלה שמקללים את ישראל. אבל משתמש במילה נרדפת לקללה, ומקללך אאור. אלוהים העניש את בני עמון רק בגלל שהם הרימו את קולם נגד עם ישראל ולעגו לו. בעיני אלוהים מילים רעות נגד עם ישראל הן מעשה רע בדיוק כמו מעשים

יוני 19: צרת יעקב – העמים

המשפט והעונש של אלוהים על אדום משקף את המשפט והעונש שאלוהים עושה לכל אדם או עם שמרע לעם ישראל

מאז שהיו עוברים ברחמה של רבקה, אשתו של יצחק נאבקו ביניהם התאומים בבטנה והמשיך גם כשגדלו. הקונפליקט התפרץ כאשר עשיו ויתר על הבכורה בעבור נזיד עדשים. אבל במקום לקבל על כך אחריות על כך הוא האשים את אחיו יעקב

יוני 18: צרת יעקב – העמים

אלוהים רחום וחנון וארך אפיים, סבלנותו רבה כלפי המורדים בו, גם עם ישראל וגם העמים. אך יגיע הזמן שאלוהים לא יאבק יותר עם בני אדם. יגיע קץ לסבלנותו, כי עליו יהיה לפעול בגלל שהוא אל קדוש ודיין צדק. אל לנו ללכת שולל או להיות אדישים אלא להיות ערים לכך שהמשפט והעונש שלו מגיעים

יוני 17: צרת יעקב – העמים

אלוהים חפץ שכול בני האדם ידעו אותו כאביהם הקדוש והאוהב, ואת ישוע כאדונם ומושיעם. לכן, גם תוך כדי המשפט והעונש שעליו להענישם, אלוהים תמיד מציע את חסדו ורחמיו