הלל

ספטמבר 4: הלל

לפעמים טוב להלל את אלוהים בשפה אחרת מאשר מהמקור בעברית תנכית. בהתחלת ראש החודש הנוכחי ובמשך שאר השבוע נעשה זאת כאשר נכתוב את הפסוקים בעברית עכשוית. התרגום מעברית תנכית לעברית מדוברת אינה למטרות לימוד אלא רק כדי שנהנה ממובן המילים

Read More