גאולת וישועת ישראל, צרת יעקב

יוני 24 צרת יעקב – גאולת וישועת ישראל

תפילותנו במשך השבוע של נושא צרת יעקב יכולה להביא לידי עצב ואזרת יד. אך להודות לאלוהים, כפי שראינו אתמול, זו הדרך להסב את תשומת לבנו טובו וריבונותו. בישוע שד תקוה של החזרה בתשובה ושיקום

Read More
גאולת וישועת ישראל, סדרות, צרת יעקב

מאי 15: צרת יעקב – גאולת וישועת ישראל

הסדרה הזאת קשה מאוד עבור אלה שאוהבים את ישראל ואת העם היהודי, כי מדובר על צרות וזמנים קשים מאוד שיבואו על ישראל. אך התעלמות מכך לא תשנה את תכנית אלוהים שמביאה בסופו של דבר גאולה וישועה לעם ישראל. מי יכול להתפלל טוב יותר עבור עם ישראל אם לא אלה שאוהבים אותו ומאמינים בדבר אלוהים שאין בו דופי

אל

Read More
גאולת וישועת ישראל, חייםמהמוות, ממוות לחיים

מאי 4: חג לישראל – ממוות לחיים

למרות שעם ישראל מרד באלוהיו, הדבר מעולם לא שינה את אהבתו ויחסו הייחודי עם ישראל, ולא את תכניותו עבור עמו. כיום אנו רואים יותר ויותר יהודים הבאים לאלוהים דרך אמונה בישוע המשיח, הדרך של אלוהים לשקם ולרצ

Read More
גאולת וישועת ישראל, פסח

אפריל 5: פסח

בזמן שיוחנן הטביל את היהודים בנהר הירדן ראה את ישוע מתקרב אל הנהר. כיום אין אנו מבינים עד כמה הייתה ההכרזה של יוחנן מדהימה. ישוע היה, שה האלוהים הנושא חטאת העולם. בהכרזה זו חיבר יוחנן יחד שני קורבנות של שני חגים, שה הפסח ועז יום הכיפורים. היום נתייחס לישוע כקורבן הפסח

Read More
גאולת וישועת ישראל, צרת יעקב

מרץ 5: גאולת וישועת ישראל

כמה חדשות טובות לרבים קשה לחשוב על עתיד של שואה שתבוא על עם ישראל, במיוחד ליהודים עצמם. הם זועקים: האם לא סבלנו מספיק? למרבה הצער התשובה היא לא. נכון שיהודים רבים מקבלים בזמן האחרון את האמונה בישוע, אך העם ככלל עדיין דוחה אותו כמשיח ישראל ומושיע העולם אלוהים אכן מזהיר את עם ישראל אבל אחר […]

Read More