Category Archives: אלוהים הוא מגן ישראל

ספטמבר 4: היחס הייחודי של אלוהים עם ישראל

מחבר המזמור משמיע לנו את התזכור שהיחס הייחודי של אלוהים עם ישראל הוא הבסיס לתפילתו לעזרה

אוגוסט 22: אלוהים הוא מגן ישראל

אלוהים הבטיח לעם ישראל ולכל אלה שבאו אליו דרך אמונה בישוע, שישועתו והצדקתו לעולם לא ימוטו. למרות אתגרים בחחיינו המשפחתיים, הכלכליים ואפילו בחיינו עצמם, בסופו של דבר הוא ייתן לנו את הניצחון.

מרץ 31: פסח

היה חיוני להפריד בין היהודים למצרים כי כאשר אלוהים היכה את מצרים במכה הרביעית, הוא הבדיל בינם לבין עם ישראל. העם המצרי סבל מהערוב, אך המכה לא פגעה בעם ישראל בגושן. הייתה זו עדות עבור המצרים

מרץ 14: פורים

מעניין שחג פורים חל בדיוק חודש לפני פסח. כפי שקרו למצרים אסונות עקב ניסיון לחסל את ישראל כך גם קרו אסונות בממלכת פרס מאות שנים לאחר מכן

ינואר 27: אלוהים הוא מגן ישראל

אלוהים נתן לאברהם, יצחק ויעקב ולצאצאיהם הבטחה לתת להם את ארץ כנען לנחלה. הבטחה זו הייתה לנצח ובלתי מותנית, ביטחון עם ישראל וישיבתו על אדמת הארץ הייתה תלויה בציות העם לאלוהים.

ינואר 2: היחס הייחודי של אלוהים עם ישראל

זרע האישה היה אמור להיות נבואה על לידתו של נצר לשושלת מסויימת. הצעד הראשון היה ליצור עם מסוים שממנו יבוא ישוע.