Kansat (suhde): 21. elokuuta

Jumala valitsi Israelin olemaan Hänen todistajansa kansoille, jotta ne tuntisivat Hänet, rakastaisivat Häntä ja luottaisivat Häneen. Hänen todistajanaan oleminen ei tarkoittanut vain Hänen Sanansa ja Messiaansa tuomista kansoille vaan se tarkoitti myös olemista esimerkkinä ja heijastuksena Hänen luonteestaan.

Maan ennalleen asettaminen (kansat): 17. elokuuta

Jotkut ihmiset uskovat, että kun Jumala antoi Israelille eropaperit, se olisi lopullista (Jesaja 50:1). Mutta Jumala ei koskaan riko liittosuhdettaan Israelin kanssa. Hänen lupauksensa Jeremialle vahvistaa Hänen iankaikkisen rakkautensa Israelia kohtaan ja Hänen suunnitelmansa Israelin tulevaisuuden varalle – maan ja kansan ennalleen asettamisen.

Lunastus ja pelastus: 16. elokuuta

Joosia oli yksi vanhurskaimmista kuninkaista eteläisessä valtakunnassa (Juudassa). Hän kutsui ihmisiä parannukseen ja palaamaan Herran luo. Hän tuhosi kaikki korkeat paikat, joissa ihmiset uhrasivat väärille jumalille ja tekivät kauheita kapinallisia tekoja. Mutta ihmisten katumus ei tullut sydämestä ja he palasivat pian takaisin pahoille teilleen.

Jumalan ainutlaatuinen suhde Israelin kanssa: 14. elokuuta

Jumala muistuttaa Israelia siitä, että heillä on liittosuhde Hänen kanssaan. Hän teki niin paljon siunatakseen Israelia mutta kuitenkin se kapinoi Hänen hyvyyttään ja armoaan vastaan. Tämä on yhtä totta tänä päivänä kuin se oli silloin, kun Jeremia kutsui kansaa parannukseen.

Jumalan ainutlaatuinen suhde Israelin kanssa: 13. elokuuta

Heprealaisten profeettojen elämänsä aikana julistama viesti heijasteli monia puolia Jumalan luonteesta. Muutaman seuraavan viikon ajan kuuntelemme Jeremian ja Jesajan profetioita ja rukoilemme Jumalan antamaa sanomaa Juudalle. Ensiksi kuulemme siitä, kuinka Jumalan sydän on särkynyt Israelin syntien tähden, sen kansan, jonka Hän on valinnut kantamaan Nimeään muille kansoille. Sitten kuulemme Hänen pyhyydestään ja oikeudenmukaisuudestaan, jotka vaativat […]