Category Archives: Jumalan ainutlaatuinen suhde Israeliin

Lunastus ja pelastus: 18. lokakuuta

Niin kuin oli Jeremian päivinä, yhä tänään monet Israelissa ovat kapinassa eivätkä pelkää Jumalaa. Jeremian aikana vastauksena katumuksen ja lunastuksen tarpeeseen oli Mooseksen laki. Nykyisin vastaus on ainoastaan Jumalan armo uskon kautta Jeshuaan. Vain Jeshua on tie Jumalan anteeksiantoon. Vain usko Häneen voi lopettaa kapinassa ympyrän kiertämisen.

Lunastus ja pelastus: 26. elokuuta

Jumalan luvatessa tulevaisuudessa Israelille vapautuksen kaikista sen sortajista Hän kutsuu Israelia kiinnittämään huomiota hengellisyyteen. Samaa kutsua tarvitaan nykyisinkin. Monet Israelissa ovat väsyneet hengellisiin taisteluihin. Israelia vastaan hyökätään myös sotilaallisesti, emotionaalisesti ja poliittisesti. Koska Israel on hylännyt Jeshuan Lunastajanaan, Pelastajanaan ja Vapahtajanaan, se on joutunut sekaannukseen ja on lannistunut.

Lunastus ja pelastus: 16. elokuuta

Joosia oli yksi vanhurskaimmista kuninkaista eteläisessä valtakunnassa (Juudassa). Hän kutsui ihmisiä parannukseen ja palaamaan Herran luo. Hän tuhosi kaikki korkeat paikat, joissa ihmiset uhrasivat väärille jumalille ja tekivät kauheita kapinallisia tekoja. Mutta ihmisten katumus ei tullut sydämestä ja he palasivat pian takaisin pahoille teilleen.

Tisha B’Av: 6. elokuuta

Rakkaudessaan ja armossaan Jumala tarjoaa Israelille ja kaikille ihmisille jatkuvasti tietä vapautukseen, pelastukseen ja lunastukseen. Hänen tarjouksellaan on yksi ehto: armosta uskon kautta Hänen sovitusuhriinsa – Jeshuaan.

Jaakobin ahdistus: Lunastus ja pelastus: 1. heinäkuuta

Kirjoitukset sanovat selvästi, että kuoleman jälkeen on iankaikkinen elämä: joko elämä Jumalan kanssa iankaikkisine nautintoineen tai elämä erossa Hänestä häpeässä ja hammasten kiristyksessä.

Jaakobin ahdistus: Lunastus ja pelastus: 30. kesäkuuta

Niiden, jotka rakastavat Israelia ja juutalaisia, on vaikeaa ymmärtää, että kaksi kolmasosaa juutalaisista ”leikataan pois ja kuolee”. Tragedia ei ole se, että he kuolevat, vaan että he kuolevat ilman pelastavaa uskoa Jeshuaan.

Jaakobin ahdistus: Lunastus ja pelastus: 29. kesäkuuta

Ainoat ihmiset, jotka voivat antaa hälytyksen ja varoittaa Israelia ja juutalaisia, ovat ne, jotka uskovat ja tuntevat Jumalan varoituksen niin kuin se oli ilmoitettu Hänen profeetoilleen, jotka kirjoittivat sen ylös