Category Archives: Jacob’s Trouble

Jaakobin ahdistus: Jumalan ainutlaatuinen suhde Israelin kanssa: 9. heinäkuuta

Jeshua, Hyvä Paimen Miika 5: 1-4 ”Nyt yhdy laumaksi, sinä hyökkääjäin ahdistama tytär! Meitä piiritetään, he lyövät sauvalla poskelle Israelin tuomaria. Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista. Sentähden Herra antaa heidät alttiiksi siihen aikaan asti, […]

Jaakobin ahdistus: Jumalan ainutlaatuinen suhde Israelin kanssa: 7. heinäkuuta

                Jerusalem – korotettu kaupunki Jesaja 2: 2-4 ”Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: “Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana.” RUKOILE […]

Jaakobin ahdistus: Jumalan ainutlaatuinen suhde Israelin kanssa: 6. heinäkuuta

Jerusalemin tulevaisuus, Pyhä kaupunki Jesaja 52: 1-2 ”Heräjä, heräjä, pukeudu voimaasi, Siion; pukeudu juhlapukuusi, Jerusalem, sinä pyhä kaupunki. Sillä ei koskaan enää astu sinun sisällesi ympärileikkaamaton eikä saastainen. Pudista päältäsi tomu, nouse istuimellesi, Jerusalem; irroita kahleet kaulastasi, sinä vangittu tytär Siion.” RUKOILE ISRAELIN LUNASTUKSEN JA PELASTUKSEN PUOLESTA.

Jaakobin ahdistus: Jumalan ainutlaatuinen suhde Israelin kanssa: 5. heinäkuuta

Muutaman seuraavan päivän ajan iloitsemme niistä Jumalan lupauksista, joissa Hän on luvannut sellaisen ajan tulevan, jolloin ”Israel on pelastunut” ja kuningas Jeshua hallitsee Jerusalemista.

Jaakobin ahdistus: Jumalan ainutlaatuinen suhde Israelin kanssa: 2. heinäkuuta

Seuraavan profetian ajoituksesta on käyty paljon keskustelua… Onko se täyttynyt, vai onko se täyttynyt osittain? Kuten useimmilla Jumalan antamista profetioista, tämänkin täyttymyksellä on useita tasoja, ja meillä on vain normaali näkökyky katsoessamme ajassa taaksepäin!

Jaakobin ahdistus: Lunastus ja pelastus: 1. heinäkuuta

Kirjoitukset sanovat selvästi, että kuoleman jälkeen on iankaikkinen elämä: joko elämä Jumalan kanssa iankaikkisine nautintoineen tai elämä erossa Hänestä häpeässä ja hammasten kiristyksessä.