БОЖИЯТА УНИКАЛНА ВРЪЗКА С ИЗРАЕЛ, Изкуплението и спасението на Израел, Якововата скръб

28ми юни: Проблемът на Яков – уникалната връзка на Бог с Израел

Ние започваме да виждаме Божието постоянно предложение за благодат, милост и спасение, докато Той предупреждава за голямата дисциплина за греховете на Израел.

Read More
Изкуплението и спасението на Израел, Якововата скръб

27ми юни: Проблемът на Яков – изкуплението и спасението

Даниил получил откровение за Божия план за изкупление за Израел чрез Исус Христос. Макар да не знаем точното време на 70-та седмица, ние знаем Божията цел – да “завършим престъплението и да сложим край на греховете” на еврейския народ и на Израелската земя.

Read More
БОЖИЯТА УНИКАЛНА ВРЪЗКА С ИЗРАЕЛ, Якововата скръб

26ти юни: Проблемът на Яков – уникалната връзка на Бог с Израел

В историята не е имало време, когато еврейският народ не е страдал. За съжаление, тяхното страдание често е било в ръцете на хора, които са вярвали в Исус, Библията и Бога на Израел.

Read More
Изкуплението и спасението на Израел, Якововата скръб

25ми юни: Проблемът на Яков – изкуплението и спасението

Молейки се чрез проблема на Яков и Деня на Господа може да донесе обезсърчение и тъга. Хвалата на Бога, както направихме вчера, е начинът да се съсредоточим върху Неговата доброта и суверенитет. В Йешуа винаги има надеждата за покаяние и възстановяване.

Read More
НАРОДИТЕ, Якововата скръб

23ти юни: Проблемът на Яков – нациите

Светът на пророците беше ограничен с хората и народите, които заобикаляха и повлияха на Израел. Разбира се, тези древни нации днес са променени, но Божиите предупреждения все още се прилагат и за народите, които не са споменати.

Read More
НАРОДИТЕ, Якововата скръб

22ри юни: Проблемът на Яков – нациите

Бог предупреждава за наказание над Иран, но в милост обещава бъдеща благословия. Макар че те никога нямаше да се върнат на собствената си земя, те щяха да бъдат преброени в огромното количество езичници, изкупени чрез вяра в Йешуа.

Read More