Category Archives: Якововата скръб

10ти юли: Проблемът на Яков – уникалната връзка на Бог с Израел

Този Псалм е възлюбен както от евреите, така и от езичниците, и въпреки това се отнася до времето, когато се оказва, че Израел е на ръба на унищожението.

9ти юли: Проблемът на Яков – уникалната връзка на Бог с Израел

Йешуа, Добрият Пастир   Михей 5: 1-4 Събери се в полкове, ти господарко* на полкове; Обсада се държи против нас; С тояга ще поразят съдията на Израиля в челюстта. 2 А ти, Витлеем Ефратов, Макар и да си малък, за да бъдеш между Юдовите родове, От тебе ще излезе за Мене Един, Който ще бъде владетел […]

8ми юли: Проблемът на Яков – уникалната връзка на Бог с Израел

Бог избра Израел, еврейския народ, да бъде Негово свидетелство за езичниците. Така жетвата за краят ще бъде донесена от Израил!

7ми юли: Проблемът на Яков – уникалната връзка на Бог с Израел

Ерусалим – Издигнат град Исая 2: 2-4 2 В последните дни Хълмът на дома Господен Ще се утвърди по-високо от всичките хълмове, И ще се издигне над бърдата; И всичките народи ще се стекат на него. 3 И Много племена ще отидат и ще рекат: Дойдете, да възлезем на хълма Господен, В дома на Якововия Бог; Той […]

6ти юли: Проблемът на Яков – уникалната връзка на Бог с Израел

Бъдещето на Ерусалим, Светият град   Исая 52: 1-2 Събуди се, събуди се, облечи силата си, Сионе; Облечи великолепните си дрехи, Ерусалиме, свети граде; Защото от сега нататък няма да влезе в теме Необрязан и нечист. 2 Отърси от себе си пръстта; Стани, седни Ерусалиме! Освободи се от връзките по шията ти, Пленена дъщерьо сионова!   […]

5ти юли: Проблемът на Яков – уникалната връзка на Бог с Израел

През следващите няколко дни, нека се радваме на Божиите обещания за времето, когато “целият Израел е спасен” и Йешуа управлява и царува от Ерусалим.

4ти юли: Проблемът на Яков – уникалната връзка на Бог с Израел

Точно както Бог обеща на Авраам, спасението и изкуплението на Израел ще означава благословия за света.

3ти юли: Проблемът на Яков – изкуплението и спасението

Бог ни е дал привилегията и отговорността да проповядваме Евангелието. Но в крайна сметка спасението идва от Святия Дух на Бога.

2ри юли: Проблемът на Яков – уникалната връзка на Бог с Израел

Има много дискусии и несъгласия относно времето на това пророчество … дали то е изпълнено или частично е изпълнено. Подобно на повечето от Божиите пророчества, изпълнението има няколко слоя и имаме само 20/20, когато гледаме назад!

1ви юли: Проблемът на Яков – изкуплението и спасението

Писанието е ясно, че има вечен живот след смъртта – живот с Бога с вечни удоволствия или живот, отделен от Него в срам и скърцане със зъби. Изборът на вечността трябва да бъде направен по време на този земният живот.