Category Archives: ПУРИМ

19ти Март: ПУРИМ

Еврейският народ имат много причини да се радва. Имало много пъти на голям страх и страдание, но винаги в края Бог е спасението на Израел.

18ти Март: ПУРИМ

Бог обясни уникалните Си отношения с Израел в Едемската градина (Битие 3: 14-15). Тогава Той предупреди другите народи на света това, което ще се случи, ако те прокълнат Израел.

16ти Март: ПУРИМ

Божията цел и избор на Израел като Негов свидетел е да бъде светлина на народите. Чрез него Той разкрива на езичниците Неговият характер и Неговите пътища.

14ти Март: ПУРИМ

Интересното е Пурим се случва точно един месец преди Пасха. Както Египет е опустошен, защото те се опитали да унищожат Израел, същото се случва с Персия стотици години по-късно.

13ти Март: ПУРИМ

За съжаление много хора мислят, че Бог на Стария Завет е по-различен от Бог, който се разкрива в Новия завет. Но ние виждаме, чрез историята на царица Естир, че Бог е и винаги е бил Бог на благодатта.

12ти Март: ПУРИМ

В края на историята, на злодея Аман е окачен същата бесилката която той построява, за да се мотае на героя (Мардохей). Мордекай е повишен в длъжността на Аман, на второ място след царя. Естир, героиня на историята, който започва живота си като сирак е, става коронована кралица на Персия.

11ми Март: ПУРИМ

Само Царят можел да спаси еврейския народ и то чрез издаване на нов указ. Eстир трябвало да говори с краля и тази среща трябвало да се подготви много бързо (Естир 4: 15-16).

10ти Март: ПУРИМ

пр Аман е бил на път да заеме втората най-високата позиция в страната. Но вместо да се наслаждава на привилегирования си статус, демонично вдъхновената му омраза към Мардохей, го мотивира да използва високата си позиция, за да се опита да унищожи целия еврейски народ.