Uncategorized @bg, ПУРИМ

12ти Март: ПУРИМ

В края на историята, на злодея Аман е окачен същата бесилката която той построява, за да се мотае на героя (Мардохей). Мордекай е повишен в длъжността на Аман, на второ място след царя. Естир, героиня на историята, който започва живота си като сирак е, става коронована кралица на Персия.

Read More
Uncategorized @bg, ПУРИМ

10ти Март: ПУРИМ

пр Аман е бил на път да заеме втората най-високата позиция в страната. Но вместо да се наслаждава на привилегирования си статус, демонично вдъхновената му омраза към Мардохей, го мотивира да използва високата си позиция, за да се опита да унищожи целия еврейски народ.

Read More