Category Archives: ПРАВДА

15ти август: Праведност

Глава и стихове, разделени в нашите съвременни Библии, не съществуват в оригиналните и древни свитъци. Йеремия продължава да споделя Божиите причини за осъждането на Израел.

9ти август: Правда

Йов, беше праведен човек, който се боеше от Бога, но внезапно се сблъска с ужасни житейски ситуации: смъртта на децата си, загубата на съдби и ужасно физическо страдание. Въпреки че той зададе въпроси, той никога не съгреши, като говореше против Бога.

4ти Март: Правда

Много евреи обвиняват Бог за Холокоста. Дори и тези, които го обичат и Му се доверяват, не могат да разберат защо такова зло е “позволено” да съществува и да продължи толкова дълго. Но Бог не причинява зло, нито пък Той ще предотврати избор на хората да вършат зло. Това, което Той обещава е да бъде с децата Си по време на тяхното страдание.

3ти Март: Правда

Много евреи (и езичници) са отхвърлили Бога, защото вярват, Той не е справедлив. Но те Го съдят по личните им стандарти. Божията прошка не се основава на “добро сърце” на дадено лице или опити за “добри дела.” Божиите стандарти се основават на Неговата святост и Неговата справедливост, която изисква изкупление.

2ми Март: Правда

Стражите на Израел трябва да разбират Божията святост. Бог има непоносимост към грях. Той трябва да накаже дори и най-малкато прегрешение. Но Той също така е милостив и винаги е готов да прости.

1ви Март: Правда

  Бог е дал на стражите едто много просто и ясно послание за привеждане на народа на Израел до Бог. Трудната част не е посланието, а неговото деклариране. Изобличаване на хората за техния грях не е лесно, нито за този който говори или за този който слуша. Израел не искаше да чуе за греха си […]