Category Archives: НАРОДИТЕ

18ти август: Изкупление и спасение

Бог има план и нищо няма да го спре; Това, което Той казва, че ще се случи, със сигурност ще се случи.

17ти август: Възстановяване на земята

Някои хора вярват, че когато Бог е издал Израел документи за развод, че ще бъде завинаги (Исая 50: 1). Но Бог никога не нарушава заветните отношения с Израел. Неговото обещание към Еремия потвърждава Неговата вечна любов към Израел и Неговите планове за своето бъдеще – възстановяването на земята, както и на народа.

12ти август: Народите

Бог не само е направил и но и спазва обещанията си към Израел. Така и е направил и спазва обещанията си към народите. Това обещание, което Той направи на Сефания, предупреждава да дойдат народите на Неговата присъда, но тогава има добрата новина, че резултатът от този съд ще бъде очистването и очистването на човешкото сърце! […]

23ти юни: Проблемът на Яков – нациите

Светът на пророците беше ограничен с хората и народите, които заобикаляха и повлияха на Израел. Разбира се, тези древни нации днес са променени, но Божиите предупреждения все още се прилагат и за народите, които не са споменати.

22ри юни: Проблемът на Яков – нациите

Бог предупреждава за наказание над Иран, но в милост обещава бъдеща благословия. Макар че те никога нямаше да се върнат на собствената си земя, те щяха да бъдат преброени в огромното количество езичници, изкупени чрез вяра в Йешуа.

20ти юни: Проблемът на Яков – нациите

Амон беше наказан “просто”, защото повдигна гласа си, за да се подиграе на Израел. Бог счита нашите думи против Израел също толкова обидни, колкото и нашите действия.

19ти юни Якобските проблеми – нациите

Божия съд над Едом отразява Неговото наказание върху всеки народ или нация, която има лошо отношение към Израел.

18ти юни: Проблемът на Яков – нациите

Бог е търпелив и дълготърпелив, устояващ на бунта на Израел и народите. Но идва време, когато вече няма да се бори с човечеството. В Неговата святост и справедливост Той трябва да действа. Не трябва да бъдем заблудени или самодоволни, но да сме наясно с предстоящата присъда.

17ти юни: Проблемът на Яков – нациите

Божието желание е всички хора да Го познават като техен любящ, но свестен Отец и Йешуа като техен Господ и Спасител. Затова в средата на съда Бог винаги предлага милост и благодат.

16ти юни: Проблемът на Яков – нациите

Колкото и болезнено е да четем за Божието наказание на народите, толкова по-мотивирани трябва да бъдем да се молим и да проповядваме Неговото предложение за милост в Йешуа.