НАРОДИТЕ, Якововата скръб

23ти юни: Проблемът на Яков – нациите

Светът на пророците беше ограничен с хората и народите, които заобикаляха и повлияха на Израел. Разбира се, тези древни нации днес са променени, но Божиите предупреждения все още се прилагат и за народите, които не са споменати.

Read More
НАРОДИТЕ, Якововата скръб

22ри юни: Проблемът на Яков – нациите

Бог предупреждава за наказание над Иран, но в милост обещава бъдеща благословия. Макар че те никога нямаше да се върнат на собствената си земя, те щяха да бъдат преброени в огромното количество езичници, изкупени чрез вяра в Йешуа.

Read More
НАРОДИТЕ, Якововата скръб

18ти юни: Проблемът на Яков – нациите

Бог е търпелив и дълготърпелив, устояващ на бунта на Израел и народите. Но идва време, когато вече няма да се бори с човечеството. В Неговата святост и справедливост Той трябва да действа. Не трябва да бъдем заблудени или самодоволни, но да сме наясно с предстоящата присъда.

Read More
НАРОДИТЕ, Якововата скръб

17ти юни: Проблемът на Яков – нациите

Божието желание е всички хора да Го познават като техен любящ, но свестен Отец и Йешуа като техен Господ и Спасител. Затова в средата на съда Бог винаги предлага милост и благодат.

Read More
НАРОДИТЕ, Якововата скръб

15ти юни: Проблемът на Яков – нациите

Не можем да спрем бедствието, което ще дойде над всички народи, но можем и трябва да се молим за Църквата да бъде твърда в провъзгласяването на Евангелието, че повече хора ще бъдат спасени дори и в средата на Божия съд.

Read More
НАРОДИТЕ, Якововата скръб

14ти юни: Проблемът на Яков – нациите

Не можем да променим последния Божи план за изкупление, който включва Неговата оценка на езичниците и Неговата дисциплина на Израел. Но ние можем да бъдем като мост за спасението на лидерите на нашите нации, че повече от тях ще бъдат спасени, дори когато изпълняват Божията воля.

Read More