Uncategorized @bg, Коледа

18ти Декември: Рождество Христово

Затова и Бог го превъзвиши, и Му подари името, което е над всяко друго име; така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества, и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

Read More
Uncategorized @bg, Коледа

16ти Декември: Рождество Христово

Възкресението на Исус остава въпрос на вяра. Неговото възкресение доказва божествеността на Йешуа. Спасението зависи от Божията благодат и нашата вяра в изкупителната смърт, погребение и възкресение на Месията Йешуа.

Read More
Uncategorized @bg, Коледа

15ти Декември: Рождество Христово

Разпятието и погребението на Йешуа Въпреки че продължава да съществува дебат по отношение на действителния ден на Неговото разпятие и погребение, почти всеки друг детайл бе пророкуван в еврейската Библия. Той беше невинен, но обявен за виновен Исая 53: 9; Лука 23: 4 Той беше продаден за 30 сребърника Захария 11:12; Матей 26: 14-15 Той […]

Read More
Uncategorized @bg, Коледа

10ти Декември: Рождество Христово

Когато сравняваме описанията на Бога в еврейската Библия (Стария Завет) с Новия завет, ние виждаме, че Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух са един и същи по характер и същност. Бог на Планината Синай е Бог на Голгота.

Read More