Category Archives: Коледа

31 Декември: Рождество Христово

И Седящият на престола рече: Ето, подновявам всичко. И каза: Напиши, защото тия думи са верни и истинни.

19ти Декември: Рождество Христово

За него от началото на света хората не са чували, нито възприема от ухото, нито

има окото виждал Бог освен теб, който действа за този, който чака за Него.

18ти Декември: Рождество Христово

Затова и Бог го превъзвиши, и Му подари името, което е над всяко друго име; така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества, и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

17ти Декември: Рождество Христово

Четиридесет дни след възкръсението на Йешуа от мъртвите, се възнесе до мястото, от където е дошъл – седи отдясно на Отца. Там той ще остане до момента, в който Израел Го търси.

16ти Декември: Рождество Христово

Възкресението на Исус остава въпрос на вяра. Неговото възкресение доказва божествеността на Йешуа. Спасението зависи от Божията благодат и нашата вяра в изкупителната смърт, погребение и възкресение на Месията Йешуа.

15ти Декември: Рождество Христово

Разпятието и погребението на Йешуа Въпреки че продължава да съществува дебат по отношение на действителния ден на Неговото разпятие и погребение, почти всеки друг детайл бе пророкуван в еврейската Библия. Той беше невинен, но обявен за виновен Исая 53: 9; Лука 23: 4 Той беше продаден за 30 сребърника Захария 11:12; Матей 26: 14-15 Той […]

14ти Декември: Рождество Христово

Много хора казват, че Исус никога не е твърдял, че е Бог, и все пак, когато Го запитаха, Исус посочи чудесата Той извършва, чудеса, които само Бог може да направи.

13ти Декември: Рождество Христово

Днес ние насочваме вниманието си към събитията около смъртта на Йешуа. Той беше отхвърлен, изоставен и предаден от Неговите последователи:

10ти Декември: Рождество Христово

Когато сравняваме описанията на Бога в еврейската Библия (Стария Завет) с Новия завет, ние виждаме, че Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух са един и същи по характер и същност. Бог на Планината Синай е Бог на Голгота.