Uncategorized @bg, Изкуплението и спасението на Израел, Пасха

5ти Април: Пасха

Докато Йоан кръщаваше евреите в Иордан, той видя Йешуа идва към реката. Днес ние наистина не разбирам как Йоав изумително заявява, че Йешуа е “Божият Агнец, Който носи греха на света.”

Read More
Uncategorized @bg, Изкуплението и спасението на Израел, Пасха

26ти Март: Пасха

Еврейската дума, използвана в това обещание отразява повече от просто физическа свобода; в крайна сметка това означава духовна свобода. Думата גאל [ga’al] е действието на близката роднина, който плаща откуп за този в робство.

Read More
Uncategorized @bg, Изкуплението и спасението на Израел, Якововата скръб

5ти Март: Изкупление и спасение

Някои добри новини За нас е трудно да мислим за предстоящото опустошение на Израел, особено на еврейския народ за самите тях. Чуваме вика, “Не изтърпяхме ли достатъчно?” За съжаление не, когато някои се обръщат към Йешуа във вяра, като нация, те все още отхвърлят Йешуа. Но Божиите предупреждения винаги са следвани от Неговите любящи обещания […]

Read More