ваканция, Шавуот

9 юни: Шавуот (Петдесетница)

Днес Израел се е върнал в земята и отново е изправен пред предизвикателствата да я вземе и да я задържи. Шавуот ни напомня, че Бог е верен и Неговите обещания към Израел по отношение на земята никога няма да се провалят.

Read More
ваканция, Шавуот

6ти юни: Шавуот (Петдесетница)

Въпреки уникалните взаимоотношения на Бог с Израел, Неговата цел е да създаде единна общност от кралства, състояща се от евреи и езичници. Бог изисква от евреите и езичниците да влязат в Царството по същия начин – чрез благодат и вяра в Йешуа.

Read More