Category Archives: БОЖИЯТА УНИКАЛНА ВРЪЗКА С ИЗРАЕЛ

15ти август: Праведност

Глава и стихове, разделени в нашите съвременни Библии, не съществуват в оригиналните и древни свитъци. Йеремия продължава да споделя Божиите причини за осъждането на Израел.

14ти август: Уникалната връзка на Бог с Израел

Бог напомня на Израел за Неговата заветна връзка с него. Той направи толкова много, за да го благослови, но въпреки това Израел се разбунтува против Неговата доброта, благодат и милост. Това е също толкова вярно днес, колкото и когато Еремия призова хората да се покаят.

13ти август: Уникалната връзка на Бог с Израел

  Живото послание на еврейските пророци отразява много аспекти на Божия характер. През следващите няколко седмици ще слушаме Еремия и Исая, за да се молим на Божиите послания към Юда. Първо чуваме разбитото сърце на Бога за греховете на Израел, нацията, която е избрал да носи името Му сред народите. Тогава чуваме Неговата святост и […]

11ти август: Уникалните отношения на Бог с Израел

Вчера се помолихме, че Израел ще помни и ще повярва на Божиите обещания за възстановяване на земята и израелската нация. През цялата история на Израел Бог е направил и спазвал обещанията си. Бог даде обещание на цар Давид, че неговият син ще построи Храма. Бог спази това обещание. Когато цар Соломон посвети обещания храм, той […]

10ти юли: Проблемът на Яков – уникалната връзка на Бог с Израел

Този Псалм е възлюбен както от евреите, така и от езичниците, и въпреки това се отнася до времето, когато се оказва, че Израел е на ръба на унищожението.

9ти юли: Проблемът на Яков – уникалната връзка на Бог с Израел

Йешуа, Добрият Пастир   Михей 5: 1-4 Събери се в полкове, ти господарко* на полкове; Обсада се държи против нас; С тояга ще поразят съдията на Израиля в челюстта. 2 А ти, Витлеем Ефратов, Макар и да си малък, за да бъдеш между Юдовите родове, От тебе ще излезе за Мене Един, Който ще бъде владетел […]

8ми юли: Проблемът на Яков – уникалната връзка на Бог с Израел

Бог избра Израел, еврейския народ, да бъде Негово свидетелство за езичниците. Така жетвата за краят ще бъде донесена от Израил!

7ми юли: Проблемът на Яков – уникалната връзка на Бог с Израел

Ерусалим – Издигнат град Исая 2: 2-4 2 В последните дни Хълмът на дома Господен Ще се утвърди по-високо от всичките хълмове, И ще се издигне над бърдата; И всичките народи ще се стекат на него. 3 И Много племена ще отидат и ще рекат: Дойдете, да възлезем на хълма Господен, В дома на Якововия Бог; Той […]

6ти юли: Проблемът на Яков – уникалната връзка на Бог с Израел

Бъдещето на Ерусалим, Светият град   Исая 52: 1-2 Събуди се, събуди се, облечи силата си, Сионе; Облечи великолепните си дрехи, Ерусалиме, свети граде; Защото от сега нататък няма да влезе в теме Необрязан и нечист. 2 Отърси от себе си пръстта; Стани, седни Ерусалиме! Освободи се от връзките по шията ти, Пленена дъщерьо сионова!   […]

5ти юли: Проблемът на Яков – уникалната връзка на Бог с Израел

През следващите няколко дни, нека се радваме на Божиите обещания за времето, когато “целият Израел е спасен” и Йешуа управлява и царува от Ерусалим.